Súťaže ohľadom cudzích jazykov

Budovať budúcnosť krajiny chce vždy nejaký ten plán. Predovšetkým si treba uvedomiť, kto bude tvoriť našu budúcnosť. Odpoveď je jednoznačná. Naše deti, terajší žiaci či študenti. Títo všetci budú budovať budúcnosť krajiny, takže im musíme našu krajinu uchovať v čo najlepšom stave, aby oni mohli ďalej pokračovať. Na budovanie budúcnosti však treba vzdelanie a niekedy aj potrebnú inšpiráciu. Keďže Slovensko je malá krajina, tak možností na inšpiráciu sú tu obmedzené. Preto treba skúšať a hľadať aj v zahraničí. Na takéto skúmanie a inšpirovanie sa však sú potrebné vedomosti ohľadom cudzích jazykov. V dnešnej dobe je na každej jednej základnej i strednej škole ustanovená povinná výučba aspoň jedného cudzieho jazyka. Ako však z toľkých šikovných ľudí, nájsť tých najlepších v danom cudzom jazyku?

Najlepší z najlepších v obore cudzích jazykov

Na všetkých školách tak postupom času začali vznikať zo začiatku súťaže, ktoré porovnávali iba žiakov na danej škole. Neskôr však vznikli aj olympiády z anglického, nemeckého, ruského a vlastne všetkých jazykov, ktoré sa vyučujú na školách. Takto sa žiaci mohli porovnávať nie len v rámci školy, ale aj v rámci celého Slovenska či Európy. Podobné súťaže ako je olympiáda však vznikajú neustále. Príkladom je Jugend debattiert international, nemecká debatná súťaž, kde sa žiaci snažia komunikovať a debatovať na danú tému. Je to rozhodne zaujímavé, pretože títo súťažiaci musia predstúpiť pred porotou a prezentovať im svoje vlastné myšlienky a nápady, v cudzom jazyku. Podobné súťaže majú aj ostatné jazyky ako je angličtina a pod., pretože Slovensko chce držať krok s ostatnými krajinami a vzdelávať sa ohľadom cudzích jazykov. Pretože čím viac inšpirácie jednotliví ľudia zo sveta nazbierajú, tým viac nápadov a nových projektov môže na Slovensku vzniknúť.

Bez cudzích jazykov by sa tak Slovensko iba ťažko vyvíjalo tak rýchlo, ako to dokáže teraz. My len môžeme poďakovať ľuďom, ktorí to doteraz robili za nás, a je na čase, aby sa každý jeden z nás chopil čo i len najmenšej šance, aby pre budúcnosť Slovenska niečo spravil.