Projekt Erasmus

Projekt Erasmus tu už je nejaký čas. Na Slovensko sa dostal rovnako, ako aj do viacerých nielen európskych štátov.

Čo je to vlastne Erasmus

Erasmus je projekt, ktorý vo veľkom majú stredné i vysoké školy. Ide vlastne o výmenný pobyt medzi jednotlivými štátmi a školami. Jeho podstata spočíva v tom, že žiaci z jednej strednej školy idú do iného štátu, ako príklad uvediem Španielsko, Madrid, kde sa ubytujú u nejakej rodiny, ktorá je rovnako tak zapojená do projektu Erasmus. V tomto meste podstupujú výlety a spoznávajú rôzne kraje iného štátu. Pri takýchto výletoch tak musia využívať vo veľkom cudzie jazyky, pretože dorozumieť sa v Španielsku po slovensky je zrejme veľmi ťažká úloha. Keď tento pobyt skončí, študenti sa vrátia domov s tým, že ten u koho boli, dôjde zase o nejaký čas priamo k nemu. Takto funguje spoznávanie a spájanie kultúr celého sveta, a zároveň aj rozširovanie si vedomostí ohľadom cudzích jazykov.

Kam Slováci radi cestujú v projekte Erasmus

Líši sa to v závislosti od roku, pretože každý ročník má záujem o iné miesto. Napríklad v roku 2013 to boli krajiny ako Nemecko, Španielsko, ale aj Česká republika. Práve veľa ľudí, ktorí cestovali do Českej republiky, sa tak trošku vyhli možnosti spoznať nové cudzie jazyky, pretože čeština je nám Slovákom veľmi blízka a tak sa v česku dohovoríme aj so slovenčinou. Projekt Erasmus však predstavuje veľké plus pre všetkých, pretože dovoľuje spoznať nové miesta a rozširuje vedomosti jednotlivých ľudí. Hlavne čo sa cudzích jazykov týka. Ani takýto projekt však nemusí zaručiť, že si dokonalo osvojíte nejaký cudzí jazyk, poprípade že si k nim vybudujete nejaký vzťah. Záleží hlavne na vás, ako sa k tomu postavíte, a či sa skutočne chcete naučiť daný cudzí jazyk.

V dnešnom svete existujú milióny možností ako na to, akurát sa stačí prestať vyhovárať a spraviť pre to niečo.