Slovensko má spoľahlivé prekladateľské agentúry

Dnes už podnikateľom nerobia vrásky otázky, ako zabezpečiť, aby ich webová stránka bola preložená bezchybne do ďalších cudzích jazykov. Pochopili totiž, že v tomto smere je rozumné a efektívne využiť služby prekladateľských agentúr a na Slovensku o nich nie je núdza. Poskytujú ekonomicky výhodné preklady, ktoré dostane podnikateľ za krátky čas a v požadovanom znení, aby bola zachovaná informácia obsiahnutá v pôvodnom texte. Presný a rýchly preklad je možné objednať si pohodlne cez internet alebo návštevou týchto agentúr osobne.

Preklad webových stránok však nie je ani zďaleka jedinou službou, ktorú agentúry ponúkajú. Je tu tiež možnosť nechať si vykonať korektúru vlastných textov. Ako to funguje? Klient napíše text v cudzom jazyku a zašle ho prekladateľskej agentúre, ktorá skontroluje, či je text napísaný správne, či boli použité správne výrazy, či boli dodržané pravidlá gramatiky a štylistiky a následne po takejto úprave agentúra zašle text klientovi späť. Ak sa však vôbec nevyznáte v cudzom jazyku, v ktorom by ste chceli zrealizovať preklad, stále je tu možnosť, že si necháte váš článok, mail alebo akýkoľvek dokument preložiť bez problémov do vami požadovaného cudzieho jazyka.

O kvalite zrealizovaného prekladu svedčí najmä to, že preklad je vykonávaný skúsenými prekladateľmi, ktorí disponujú rôznymi osvedčeniami a certifikátmi o ich spôsobilosti. Je tiež dôležité poznať, o akú oblasť v rámci prekladu ide. Nie je totiž rovnaké prekladať text z oblasti medicíny a text z oblasti počítačových technológií. Na to však agentúry myslia a berú to ako štandard. Ponúkajú napríklad možnosť súdnych prekladov, ktoré si vyžadujú špecifický prístup.

Ďalšou oblasťou, ktorá je požadovaná mnohými, je možnosť využiť služby tlmočníka. Tieto služby sú využívané napríklad na rôznych medzinárodných konferenciách a pri požiadavke klienta o službu tlmočníka sú agentúry ochotné poskytnúť tiež na to príslušnú techniku a rôzne ďalšie sprievodné tlmočnícke služby. Je dobré myslieť i na to, že pred tlmočením je vhodné poskytnúť tlmočníkovi materiály týkajúce sa stretnutia, aby sa mohol na tlmočenie vopred pripraviť.