Ako je to s prekladateľskými agentúrami na Slovensku?

O prekladateľských agentúrach na Slovensku sa dá povedať, že sú naozaj spoľahlivé, pričom kvalita a zákaznícka spokojnosť sú skutočne na prvom mieste. Svedčí o tom množstvo pozitívnych recenzií. Mnohé z nich ponúkajú zákazníkom rozličné služby. Realizáciu prekladov robia ľudia vzdelaní, ktorí dané jazyky skutočne ovládajú, čím je zabezpečená špičková kvalita prekladu.

Formy písomného prekladania

Prvou formou prekladania je korektúra. Spočíva v tom, že klient napíše text v cudzom jazyku a následne si dá tento text opraviť profesionálom, ktorí opravia gramatické chyby a preklepy, prípadne spravia zopár štylistických úprav. Klienti si väčšinou svoj text nechajú upraviť, aby obsah alebo myšlienka ich textu nebola zamietnutá len kvôli gramatickým nedostatkom. Veď napokon, slabá gramatika rezonuje v mysli čitateľa a málokto berie dielo s kopou preklepov vážne.

Ďalším typom je kompletný preklad textu z jedného jazyka do druhého, ak si zákazník nie je istý svojimi zručnosťami v danom jazyku, prípadne žiadne nemá. Najzložitejšou formou prekladu je preklad súdnych dokumentov, ktoré si vyžadujú najvyšší level odbornosti a taktiež diskrétnosť, preto býva preklad týchto dokumentov najdrahší.

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie je typ tlmočenia pri ktorom tlmočník prekladá kratšie úseky a ucelené myšlienky. Využíva sa najmä na školeniach alebo obchodných rokovaniach.

Pri simultánnom tlmočení prekladá tlmočník do daného jazyka zároveň s rečníkom, využíva sa pri kongresoch a konferenciách a patrí medzi duševne najnamáhavejšie činnosti, preto sa tlmočníci zvyknú striedať v niekoľko minútových intervaloch.

Šušotáž, je zas taká forma tlmočenia, pri ktorej tlmočník sedí tesne vedľa zákazníka a prekladá mu priamo do ucha. Používa sa na poradách a malých konferenciách.

Faktory ovplyvňujúce cenu prekladu

Cena závisí od mnohých podmienok a to najmä: rozsah textu, náročnosť, tématika, čas na preklad a pod.

Štúdium tlmočníctva a prekladateľstva

V súčasnosti je po prekladateľoch veľký dopyt, najmä po polyglotoch (polyglot – človek ovládajúci viacero jazykov). Prvý univerzitný stupeň štúdia trvá 3 roky, druhý stupeň 2 roky.

Na záver sa dá povedať, že Slovensko v možnostiach prekladu nezaostáva, existuje tu mnoho prekladateľských agentúr a univerzít zameraných na tento odbor.