Ľubovolný výber prvého cudzieho jazyka

Na základných školách sa všetky deti povinne od tretieho ročníka musia učiť anglický jazyk. Význam angličtiny je dôležitý, pretože ju nájdete všade na svete, takmer v každom štáte. Preto sa práve tento jazyk vyučuje vo veľmi veľa štátoch. Angličtinou hovoria ľudia vo Veľkej Británii, USA, Kanade a v niektorých afrických štátoch. Angličtina je tak vo svete rozšírená a jej potreba je jednoznačná. Napriek tomu prichádza možnosť si už na základnej škole, vybrať prvý cudzí jazyk, teda ak niekto nebude chcieť angličtinu, vyberie si nemčinu. Prečo je tomu tak?

Výber vlastného cudzieho jazyka

V prvom rade si treba uvedomiť, že niektoré deti, nemusia mať k angličtine vôbec žiadny vzťah. Ak im ide lepšie nemčina a oni sa musia učiť angličtinu, tak o to viac si ju znechutia a nebudú mať k nej žiadny pozitívny vzťah. Hlavne čím sú deti menšie, tým menej si to uvedomujú. Tento návrh ešte nie je celkom potvrdený, napriek tomu je celkom reálny. Deti by si tak poľahky mohli vybrať svoj

prvý cudzí jazyk, bez ohľadu na to aký by to bol. Samozrejme, musela by ho mať v ponuke škola. Zväčša sa na školách, okrem angličtiny, vyučuje nemčina, ruština a pomenej aj taliančina, španielčina a francúzština.

Každé dieťa na základnej škole má od siedmeho ročníka možnosť sa učiť aj druhý cudzí jazyk. Preto je možnosť, že za tie 4 roky, si k tomuto jazyku vybudovali lepší vzťah a budú ho vnímať pozitívnejšie, ako keby im bol nútený už od detstva. Možnosť slobodného výberu je tak jednoznačne na mieste, otázkou je ako sa ujme. Angličtina je jednoznačne dôležitá, ale ten kto ju v živote nikdy nevyužije, tomu je koniec koncov na nič.

Či už sa tento návrh schváli alebo nie, to je otázne. Podstatnou vecou je, že ľudia dokázali pokročiť a pochopili, že môže mať veľký vplyv na dieťa, keď si najprv vyberie iný cudzí jazyk ako ten anglický. V konečnom dôsledku to môže mať pozitívny vplyv na detskú psychiku.