Európsky deň jazykov

Snáď každá jedna väčšia vec má svoj vlastný deň. Najznámejšie dni sú jednoznačne Deň Zeme, Deň vody, Deň kníh, Deň detí, Deň žien atď. Je ich proste mnoho, a rovnako tak aj jazyky majú svoj vlastný deň. Tento deň je iba v rámci Európy, zatiaľ čo iné sú po celom svete. Aj jazyky majú svoj medzinárodný deň, my si však teraz spomenieme hlavne ten európsky.

Európsky deň jazykov v Banskej Bystrici

Tento rok, sa tento európsky deň cudzích jazykov konal v Banskej Bystrici a bol zameraný hlavne na študentov a žiakov. Žiaci tak mohli medzi sebou komunikovať hlavne v ruskom, anglickom, nemeckom a čínskom jazyku. Tieto jazyky sú po svete rozšírené jednoznačne najviac, pričom najväčšia časť populácie hovorí práve čínsky, respektíve tzv. mandarínskou čínštinou. Veľa ľudí sa na tomto podujatí stretlo a zlepšovali si jednotlivé jazyky, komunikovali v nich. Na svoje si určite prišli aj sponzori a jednotlivé prekladateľské firmy, ktoré sa tiež zúčastňujú takýchto podujatí a pomáhajú tak nielen študentom, ale každému kto sa o cudzie jazyky zaujíma. Na Slovensku tak vzniká veľa projektov, ktoré sa snažia študentov motivovať do učenia sa cudzích jazykov. Snažiť sa prísť na nejaký hravý spôsob, akým je práve spomenutý Európsky deň jazykov. Nepochybne ide o pozitívnu vec, pretože sa tým zväčšuje záujem spoločnosti o cudzie jazyky.

Cudzie jazyky nie sú vôbec náročné

Ak si myslíte, že cudzie jazyky sú náročné, tak sa mýlite. Angličtina je oproti slovenčine len akýsi úlomok. Slovenčina je skutočne jeden z najťažších jazykov a učiť sa ju dobrovoľne, keď pochádzate z cudziny, je veľmi veľká drina. Preto si vždy treba povedať, že všetko sa dá zvládnuť, a potom žiadny cudzí jazyk nebude prekážkou k tomu, aby ste sa ho poľahky naučili aj do pár mesiacov.

Svet je tak plný neobmedzených možností, stačí len obetovať trošku času a trpezlivosti. Noč nie je tak ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá. Dokonca ani cudzie jazyky.