Dôležitosť cudzích jazykov na Slovensku

Mať vedomosti a presadiť sa je vždy veľkou výzvou pre každého jedného človeka. Platí to tak i na Slovensku. No niekedy je dôležitejšie mať nápad a presadiť ho aj vo svete. Slovensko je koniec koncov malá krajina, a dobrý nápad sa lepšie uchytí celosvetovo, ako len na Slovensku, odkiaľ sa niekedy nedostane nikam ďalej. Problém však nastáva, ak daný človek neovláda ani jeden cudzí jazyk. Potom bude mať problém, ak si nemôže zaplatiť kvalitný preklad svojho nápadu do jazyka, v ktorom ho chce publikovať.

Mnohojazyčnosť vo svete

Väčšina krajín na svete, hlavne tých modernejších majú povinnú výučbu 2 cudzích jazykov. Na Slovensku je napríklad kladený dôraz na angličtinu a nemčinu, v Anglicku to je francúzština a nemčina, v Rusku zase čínština a angličtina. Dnes sa od každého mladšieho človeka predpokladá, že aspoň ako tak rozumie nejakému cudziemu jazyku. V dnešnej dobe veľa spoločností i web stránok uľahčuje dostupnosť informácií a stránky robia hneď v niekoľkých jazykoch. Napríklad stránka booking má možný preklad do 43 jazykov. Určite to je prospešné a uľahčuje to život hlavne tým ľuďom, ktorí žiaden cudzí jazyk neovládajú. Avšak takéto veci môžu mať za dôsledok aj lenivosť ľudí učiť sa nové cudzie jazyky. Potom sa budú spoliehať, že všetky stránky i firmy im poskytnú preklad do slovenského, poprípade českého jazyka a oni nebudú musieť ovládať ani jeden jazyk. Dnes dokonca aj Google ponúka preklad jednotlivých stránok do českého, či slovenského jazyka. Ide však o pomerne neprofesionálny preklad z množstvom chýb. Niektorým ľuďom to avšak stále nebráni, aby si takto preloženú stránku pozreli, namiesto toho aby sa cudzí jazyk naučili.

Cudzie jazyky sú dôležité ca celom svete, nielen na Slovensku. Tak ako znie príslovie: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom”. Preto netreba byť leniví a obetovať tomu aspoň trošku času, pretože sa vám to môže oplatiť viac, než sa neustále spoliehať na to, že vám to niekto alebo niečo preloží.