Angličtina, synonymum slobody

V súčasnosti, kedy už neexistujú hranice a ľudia môžu voľne cestovať a nájsť si prácu kdekoľvek, sa angličtina stala priam nutnosťou dnešného človeka. Keďže je to svetový jazyk, najčastejšie sa ňou dorozumievame v Európe, či mimo Európy. Pomáha nám prekonávať bariéry medzi jazykmi, porozumieť druhým a vytvárať mosty medzi ľuďmi a svetom. Všeobecne uľahčuje život a rozširuje možnosti jednotlivca alebo aj firmy. Výhody angličtiny môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Zlepšuje sociálne vzťahy

Pre ľudí, ktorí radi spoznávajú nových ľudí je angličtina tou najlepšou voľbou, lebo je svetovo bežne používaná. Angličtinou môžeme získať priateľov doslova po celom svete, a tým si aj uľahčovať cestovanie a spoznávanie nových kultúr.

  • Vzdelanie

V zahraničí je možnosť lepšieho vzdelania. Angličtina dáva možnosť študovať v zahraničí, ba dokonca aj na uznávaných univerzitách.

  • Práca

S angličtinou je oveľa jednoduchšie si nájsť vysnívanú prácu. Dáva možnosť za ňou aj vycestovať a jazyková bariéra už nebude zohrávať úlohu.

  • Nakupovanie

V dnešnej dobe je obrovský výber tovaru. Ľudia môžu nakupovať všade. Niektorí chodia za lepšou kvalitou do zahraničia. Angličtina umožňuje bezproblémovú komunikáciu s personálom, či naštudovanie informácií o danom produkte na internete. Ľudia sa už nemusia spoliehať na jeden jazyk alebo overovať informácie v jednej krajine. Vďaka ovládaniu svetového jazyka si môžu slobodne vyberať.

  • Záujmy

Angličtina je tiež nápomocná pri našich záujmoch. Využívajú ju letectvo, diplomacia, cestovný ruch alebo veda, čiže najrelevantnejšie a najnovšie veci z prvej ruky sa dozvie ten, kto ju ovláda. Dáva nám väčšiu slobodu v získavaní nových informácií a prehlbovaním našich vedomostí.

  • Cestovanie

Uľahčuje v značnej miere aj cestovanie. Skoro všade sa dá nájsť človek, ktorý ovláda tento jazyk, čiže spýtať sa na smer, autobus, taxík alebo adresu už nebude problém. Všade sa bude človek môcť cítiť ako doma, bez jazykových bariér.

Na záver môžeme vyhlásiť, že angličtina otvára ľuďom celý svet. Je ako dvere, cez ktoré stačí len prejsť, vystrieť ruku a človek môže mať neuveriteľnú slobodu a moc, ktoré sa skrývajú vo vedomostiach. Stačí len chcieť.